Agentia nationala de programe de sanatate

Agentia Nationala de Programe de SanatateIn cadrul Ministerului Sanatatii a fost infiintara, printr-o Hotarare de Guvern, Agentia Nationala de Programe de Sanatate (ANPS), care functioneaza la nivel de directie generala.

ANPS are urmatoare atributii:

a) elaboreaza si propune spre aprobare programele nationale de sanatate, in concordanta cu Strategia nationala de sanatate;

b) elaboreaza si propune spre aprobare actele normative care reglementeaza derularea programelor nationale de sanatate;

c) fundamenteaza necesarul de resurse financiare pentru derularea programelor nationale de sanatate;

d) propune spre aprobare transferul din bugetul Ministerului Sanatatii in bugetul FNUASS a fondurilor necesare derularii programelor nationale de sanatate;

e) realizeaza coordonarea, evaluarea si controlul derularii programelor nationale de sanatate;

f) propune masuri pentru imbunatatirea derularii programelor nationale de sanatate.

Alte directii si servicii infiintate

Prin Hotarare de Guvern, s-a modificat organigrama Ministerului Sanatatii, in sensul ca Directia contabilitate si patrimoniu s-a unit cu Directia buget, rezultand Directia generala buget, contabilitate, salarizare si control intern.

De asemenea, a fost desfiintata Directia juridica si contencios si infiintate:
• compatimentul contencios;
• compartimenul legislatie, in cadrul Serviciului avizare interministeriala, legislatie si pregatire sedinte de Guvern.

In Nota de Fundamentare, prezenta pe site-ul Ministerului Sanatatii, se propune infiintarea Servciului juridic si contencios, pentru asigurarea coerentei activitatii juridice, eliminarea disfunctiilor, imbunatatirea circuitelor vizand avizarea/aprobarea proiectelor de acte normative si pentru rentabilizarea fluxului semnarii documentelor necesare depunerii la instantele judecatoresti.

Masurile luate de Ministerul Sanatatii apar la rubrica Transparenta Decizionala, in cadrul site-ului oficial.

Sursa: www.paginamedicala.ro